ĐÀO TẠO & DẬY NGHỀ

ĐÀO TẠO & DẬY NGHỀ

Đào tạo và Dạy nghề Việt Nam cần đổi mới thế nào để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp?