Công bố TOP 3000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn nhất Việt Nam


2397
959 shares, 2397 points

Có thể nói, kinh tế Việt Nam trong những năm qua có những bước hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Trong đó cán cân thương mại xuất nhập khẩu luôn là chỉ tiêu quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Để tìm hiểu thêm về tình hình doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Hội Doanh Nhân tiến hành khảo sát và công bố danh sách các công ty xuất nhập khẩu lớn nhất Việt Nam. Việc đánh giá dựa theo tiêu chí doanh số, mà cụ thể là có doanh số từ 20 triệu USD trở lên. (danh sách sắp xếu theo thứ tự khảo sát).

Top 3000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam

Generated by wpDataTables

Vui lòng ghi rõ nguồn hoidoanhnhan.vn khi phát hành lại thông tin này.

Hội Doanh Nhân


Like it? Share with your friends!

2397
959 shares, 2397 points

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
1
Cute
Damn Damn
1
Damn
Dislike Dislike
1
Dislike
Like Like
5
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
2
Love
Win Win
1
Win
WTF WTF
0
WTF
KINH TẾ SỐ
0
KINH TẾ SỐ
HDN

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *