Hội Doanh Nhân
Tài Chính

Bán nợ đã được dùng để bảo đảm nghĩa vụ khác sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng

Cụ thể, về vi phạm qui định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối với bán, khoanh nợ (hoãn nợ) đã được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ dân sự khác, trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ.

Bên cạnh đó, mức phạt sẽ áp dụng khi bên bán nợ mua lại các khoản nợ đã bán trừ trường hợp qui định tại Điều 148 Luật các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phạt tiền từ 50 – 80 triệu đồng đối với hành vi không thành lập Hội đồng mua, bán nợ khi thực hiện mua, bán nợ.

Nghị định cũng qui định mức phạt đối với vi phạm qui định về mua, bán và xử lí nợ xấu của Công ty Quản lí tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi quản lí khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu không đúng qui định của pháp luật.

Ủy quyền cho tổ chức tín dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được ủy quyền không đúng qui định của pháp luật cũng áp dụng mức phạt trên.

Ngoài ra, thực hiện các biện pháp cơ cấu lại, hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay không đúng qui định của pháp luật; góp vốn, mua cổ phần không đúng qui định; trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với khoản nợ xấu đã mua theo giá thị trường không đúng qui định của pháp luật cũng phạt từ 5 – 10 triệu,

Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Mua, bán nợ xấu không đúng qui định của pháp luật; xử lí tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua không đúng qui định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm thực hiện các hoạt động được Công ty Quản lí tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền sau khi bán nợ không đúng qui định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng.

CÙNG CHỦ ĐỀ

Zimbabwe được hay mất nhiều hơn trong thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Trung Quốc?

kythuat

Xử lí nợ xấu vướng từ qui định chồng chéo

kythuat

Xu hướng tỷ giá năm 2020 tiếp tục là biến số khó lường

kythuat

Bình luận