Hội Doanh Nhân
Tài Chính

NHNN rà soát qui định về công tác thu hồi nợ của Fe Credit và hai công ty tài chính

Liên quan đến vụ việc đòi nợ của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fe Credit) đối với khách hàng vay gây bức xúc cho dư luận. Để làm rõ việc tuân thủ qui định của pháp luật và có đủ thông tin cung cấp cho tổ chức, cá nhân liên quan, ngày 29/6/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành công văn số 4661/NHNN- TTGSNH và công văn số 4660/NHNN- TTGSNH yêu cầu các tổ chức liên quan làm rõ sự việc.

Theo đó, NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Fe Credit và Công ty tài chính TNHH HD SAISON (HD SAISON); Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam phải khẩn trương rà soát toàn bộ các qui định nội bộ của Fe Credit về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các qui định tại Thông tư 43/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các qui định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng của Fe Credit, trong đó bao gồm việc xét duyệt, cấp tín dụng; theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ; thỏa thuận và việc thực hiện thỏa thuận của Fe Credit với các đối tác thu hồi nợ, bảo đảm tuân thủ các qui định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lí nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo qui định pháp luật và qui định nội bộ của Fe Credit.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu HD SAISON; Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam rà soát toàn bộ các qui định nội bộ và việc thực hiện các qui định nội bộ của công ty về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các qui định tại Thông tư 43/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các qui định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lí nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo qui định pháp luật và qui định nội bộ của Công ty.

NHNN yêu cầu VPBank và các công ty tài chính trên báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN Việt Nam (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh chậm nhất ngày 15/7/2020.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu xác minh làm rõ thông tin và yêu cầu phải xử lí nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo qui định pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/7/2020.

CÙNG CHỦ ĐỀ

Zimbabwe được hay mất nhiều hơn trong thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Trung Quốc?

kythuat

Zalo Bank đổi tên, nói tên gọi cũ có thể gây hiểu nhầm

kythuat

Xuất hiện làn sóng giảm lãi suất huy động đầu tháng 7

kythuat

Bình luận