Hội Doanh Nhân
Tài Chính

Sau tết doanh số giao dịch liên ngân hàng tăng 12%

Theo báo cáo về hoạt động ngân hàng tuần từ 3/2 đến 7/2 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), doanh số giao dịch bằng USD qui đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 144.629 tỉ đồng, bình quân 28.926 tỉ đồng/ngày, tăng 15.766 tỉ đồng so với tuần 30/1/2019 – 31/1/2020 trước đó.

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kì bằng VND đạt xấp xỉ 321.856 tỉ đồng, bình quân 64.371 tỉ đồng/ngày, tăng 33.979 tỉ đồng so với tuần 30/1/2019 – 31/1/2020 (tương đương tăng 12%).

Theo kì hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kì hạn qua đêm (69% tổng doanh số giao dịch) và kì hạn một tuần (17% tổng doanh số giao dịch).

Đối với giao dịch USD, các kì hạn có doanh số lớn nhất là kì hạn qua đêm và một tuần với tỉ trọng lần lượt là 70% và 17%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm ở các kì hạn ngắn ngày, ngoại trừ kì hạn một tháng.

Cụ thể, lãi suất bình quân các kì hạn qua đêm, 1 tuần giảm lần lượt là 0,2%/năm và 0,22%/năm xuống mức 2,81%/năm, 3%/năm trong khi lãi suất bình quân kì hạn một tháng tăng 0,03%/năm từ mức 3,52%/năm lên 3,55%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kì hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kì hạn qua đêm, một tuần và một tháng lần lượt là 1,63%/năm, 1,69%/năm và 1,92%/năm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kì hạn chủ chốt trong tuần từ 3/2/2020 –7/2/2020

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

2,81

3,00

2,98

3,55

4,22

4,84

5,62

USD

1,63

1,69

1,71

1,92

1,91

2,48

(Nguồn: NHNN)

Trong khi đó, lãi suất huy động bằng VND phổ biến hiện ở mức 0,2-0,8%/năm đối với tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới một tháng; 4,3-5,0%/năm đối với tiền gửi có kì hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-7%/năm đối với tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,5%/năm.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6%-9,%/năm đối với ngắn hạn; 9-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD ở mức 3-6%/năm trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6%/năm.

CÙNG CHỦ ĐỀ

Zimbabwe được hay mất nhiều hơn trong thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Trung Quốc?

kythuat

Xử lí nợ xấu vướng từ qui định chồng chéo

kythuat

Xu hướng tỷ giá năm 2020 tiếp tục là biến số khó lường

kythuat

Bình luận