Hội Doanh Nhân
Tài Chính

Sở hữu cổ phần vượt tỉ lệ qui định sẽ bị miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành tại ngân hàng

Theo Nghị định 88 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nếu sở hữu cổ phần vượt tỉ lệ qui định tại các khoản 1,2 và 3 điều 55 của Luật các Tổ chức tín dụng sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chuyển nhượng cổ phần không đúng qui định tại khoản 4 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng và mua lại cổ phần của cổ đông mà sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại không đảm bảo các tỉ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng cũng bị phạt với mức nói trên.

Để khắc phục các hành vi nói trên, cổ đông phải buộc bán số cổ phần vượt tỉ lệ theo qui định trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm.

Nghị định cũng qui định buộc cổ đông hiện đúng tỉ lệ an toàn trong thời hạn tối đa 6 tháng với hành vi vi phạm.

Đồng thời, sẽ chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm đến khi khắc phục xong vi phạm; yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 1 tháng đến 3 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát.

Những cá nhân vi phạm qui định này sẽ không được đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các TCTD chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo khoản 1, 2 và 3 Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng, một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng; Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng; Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

CÙNG CHỦ ĐỀ

Zimbabwe được hay mất nhiều hơn trong thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Trung Quốc?

kythuat

Xử lí nợ xấu vướng từ qui định chồng chéo

kythuat

Xu hướng tỷ giá năm 2020 tiếp tục là biến số khó lường

kythuat

Bình luận