Hội Doanh Nhân
Thương Hiệu

Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) lãi quí IV gấp đôi cùng kì, tiền mặt và gửi ngân hàng trên 31.000 tỉ đồng

Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) lãi quí IV gấp đôi cùng kì, tiền mặt và gửi ngân hàng trên 31.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – một trong 22 cảng hàng không mà ACV đang quản lí. Ảnh: Song Ngọc.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Mã: ACV) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 cho thấy doanh thu thuần trong quí tăng trưởng gần 15% so với cùng kì lên 4.793 tỉ đồng.

Lợi nhuận gộp cũng cải thiện 31,6%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến 188%, đạt 921 tỉ đồng. Ngược lại, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lí doanh nghiệp cùng đi xuống.

Nhờ vậy ACV có lãi sau thuế 2.435 tỉ đồng trong quí IV/2019, gần gấp đôi so với cùng kì năm 2018, biên lợi nhuận ròng đạt trên 50%.

(Đơn vị: Tỉ đồng) Quí IV/2019 Tăng/giảm so với cùng kì Cả năm 2019 Tăng/giảm so với 2018
Doanh thu thuần 4.793 14,7% 18.293 13,5%
Lợi nhuận gộp 2.338 31,6% 9.336 19,3%
Biên lãi gộp 48,8% 51,0%
Doanh thu HĐ tài chính 921 187,6% 2.318 55,0%
Chi phí tài chính 26 -92,5% 511 -42,4%
Lãi/Lỗ trong cty

liên doanh liên kết
68 -13,6% 386 14,8%
Chi phí bán hàng 92 -19,8% 370 8,8%
Chi phí quản lí DN 260 -8,5% 918 4,6%
Lợi nhuận khác 71 11% 77 17%
Lợi nhuận trước thuế 3.019 101,8% 10.316 35,4%
Lợi nhuận sau thuế 2.435 97,6% 8.343 34,9%
Lợi nhuận sau thuế

cổ đông cty mẹ
2.432 98,0% 8.330 34,9%
Biên lãi ròng 50,8% 45,6%

Theo giải trình của ACV, doanh thu thuần trong quí đi lên chủ yếu do sản lượng vận chuyển qua các cảng hàng không thuộc Tổng Công ty tăng lên. Doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến do lãi tiền gửi ngân hàng (520 tỉ đồng) và lãi chênh lệch tỉ giá do đánh giá gốc ngoại tệ cuối kì (364 tỉ đồng).

Chi phí tài chính trong quí IV/2019 giảm tới hơn 90% so với quí IV/2018 do không có khoản 314 tỉ đồng lỗ chênh lệch tỉ giá do đánh giá gốc ngoại tệ cuối kì.

Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) lãi quí IV gấp đôi cùng kì, tiền mặt và gửi ngân hàng trên 31.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Hoạt động tài chính của ACV có thay đổi đột biến trong quí IV/2019. Trích thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Lũy kế cả năm 2019, ACV ghi nhận doanh thu thuần 18.293 tỉ đồng, tăng trưởng 13,5% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 10.316 tỉ đồng và 8.343 tỉ đồng, tăng khoảng 35% so với năm trước.

Năm 2019, ACV đặt kế hoạch doanh thu 19.127 tỉ đồng và lãi trước thuế 8.190 tỉ đồng. Như vậy, Tổng Công ty không hoàn thành mục tiêu doanh thu nhưng vượt 26% mục tiêu lợi nhuận.

Giá trị tổng tài sản của ACV thời điểm cuối năm 2019 là xấp xỉ 59.311 tỉ đồng, tăng 5.686 tỉ đồng (tức 10,6%) so với ngày đầu năm. Trong đó nợ phải trả giảm 414 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu tăng 6.100 tỉ đồng.

Tỉ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản tại ngày 31/12 do vậy mà đạt 62,2%, cải thiện đáng kể so với con số 57,4% tại ngày 1/1/2019.

Trong cơ cấu tài sản của Tổng Công ty, chiếm tỉ trọng lớn nhất vẫn là các khoản tiền gửi ngân hàng có kì hạn với giá trị 30.921 tỉ đồng, tương đương 52% tổng tài sản cuối năm. Vào ngày 1/1/2019, giá trị và tỉ trọng của các khoản tiền gửi ngân hàng này lần lượt là 23.730 tỉ đồng và 44%.

Các khoản tiền và tương đương tiền mà ACV nắm giữ tại ngày 31/12 là gần 350 tỉ đồng. Như vậy, tổng giá trị tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của ACV thời điểm cuối năm 2019 là gần 31.300 tỉ đồng.

ACV còn có khoản phải thu 6.575 tỉ đồng từ các đối tác. Trong đó, phải thu nhiều nhất là từ các hãng hàng không Vietnam Airlines với 646 tỉ đồng, VietJet Air 622 tỉ đồng, Jetstar Pacific 139 tỉ đồng và Bamboo Airways của Tập đoàn FLC với 130 tỉ đồng.

Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) lãi quí IV gấp đôi cùng kì, tiền mặt và gửi ngân hàng trên 31.000 tỉ đồng - Ảnh 4.

Trích báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 của ACV.

ACV hiện đang quản lí 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không nội địa.

Năm vừa qua, ACV đã đảm bảo an ninh an toàn cho hơn 116 triệu hành khách và 740.000 lượt cất hạ cánh, trong đó phục vụ hơn 2.850 chuyến bay ưu tiên và 291 chuyến bay chuyên cơ. Số chuyến bay bị chậm, hủy do lỗi của các cảng hàng không dưới 1,5%.

Năm 2020, ACV dự kiến sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trực thuộc đạt 127 triệu lượt khách, sản lượng hàng hóa – bưu kiện khoảng 1,62 triệu tấn; sản lượng cất hạ cánh phấn đấu đạt 811.700 lượt. Tổng doanh thu mục tiêu 21.569 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 10.811 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 17,7% và 4,8% so với thực hiện trong năm 2019.

Theo Báo đầu tư, Ủy ban Quản lí vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp – cổ đông đại diện sở hữu hơn 95% vốn của ACV – còn đặt ra mục tiêu tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) của ACV trong năm 2020 phải đạt lần lượt 14,12% và 22,62%.

CÙNG CHỦ ĐỀ

Yêu cầu bố trí bãi đỗ máy bay riêng với chuyến bay từ Hàn Quốc, Nhật Bản về Việt Nam

kythuat

Yeah1 trích lập 100% dự phòng sau sự cố Youtube, công bố kế hoạch mới với đối tác Hàn Quốc

kythuat

Yeah1 muốn chi 140 tỉ đồng thâu tóm công ty vận hành ví tích điểm thưởng điện tử đang là đối tác của Samsung, BIDV, Suzuki, Ericsson…

kythuat

Bình luận