Hội Doanh Nhân
Thương Hiệu

TTC Sugar giảm 56 tỉ đồng lợi nhuận sau xoát xét

TTC Sugar vừa công bố BCTC kiểm toán hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2019 với kết quả lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ xấp xỉ 268,4 tỉ đồng, thấp hơn 17,3% (tương ứng 56,4 tỉ đồng) so với con số tại BCTC công ty tự lập.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau soát xét giảm so với số liệu đã công bố do ảnh hưởng từ việc quyết toán số thuế thu nhập doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc công ty trước khi quyết toán và sau khi rà soát lại theo từng loại các chỉ tiêu doanh thu, chi phí cũng như các mức thuế đang áp dụng làm thay đổi khoản thuế phải nộp.

sbt

Nguồn: TTC Sugar

Trong đó, chi phí thuế TNDN hiện hành tăng 35,5 tỷ đồng và chi phí thuế TNDN hoãn lại điều chỉnh tăng hơn 16,22 tỷ đồng. Đây là những nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận sau thuế sau soát xét bị điều chỉnh giảm hơn 56,4 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập.

Bên cạnh đó, chi phí quản lí doanh nghiệp của TTC Sugar tăng thêm 56 tỉ đồng sau soát xét do các chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác đều tăng. Do vậy, mặc dù lợi nhuận gộp cả năm của TTC Sugar ghi nhận tăng 12% sau soát xét, tương ứng tăng gần 94 tỉ đồng nhưng lợi nhuận sau soát xét vẫn giảm.

Trong năm tài chính vừa qua, TTC Sugar cũng đã thực hiện nhiều nghiệp vụ giao dịch có giá trị lớn đối với các bên liên quan. Công ty đã bán gần 1.660 tỉ đồng hàng hóa cho những bên liên quan trong năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2019. Chiều ngược lại, Công ty cũng mua lượng hàng hóa trị giá xấp xỉ 1.940 tỉ đồng từ các đơn vị này.

Vào thời điểm cuối tháng 6/2019, xét các khoản mục ngắn hạn, SBT ghi nhận hơn 847 tỉ đồng phải thu đối với khách hàng là các bên liên quan. Đồng thời, tiền mà Công ty đã trả trước khi mua hàng hóa, nguyên vật liệu từ những bên này là gần 1.088 tỉ đồng.

CÙNG CHỦ ĐỀ

Yêu cầu các hãng bay ngừng chở khách tới Việt Nam từ 0h ngày 1/4, Cục Hàng không tăng cường làm việc tại nhà

kythuat

Yêu cầu bố trí bãi đỗ máy bay riêng với chuyến bay từ Hàn Quốc, Nhật Bản về Việt Nam

kythuat

Yeah1 trích lập 100% dự phòng sau sự cố Youtube, công bố kế hoạch mới với đối tác Hàn Quốc

kythuat

Bình luận